Håll avstånd och minska smittspridningen

Det egna ansvaret under den pågående coronapandemin är avgörande för hur den kommer att utvecklas och hur många som kommer att drabbas.

Vi hjälps åt!

Om vi ska kunna fortsätta att hålla samhället relativt öppet, och fortsätta att kunna träffas ute, måste var och en av oss göra detta utan att skapa trängsel eller sitta för nära varandra.

Så tack för att du tar ansvar – för dig själv, för dem som är sårbara, och för alla dem som jobbar hårt för att ge vård till sjuka och hålla vår kommun igång.

Tillsammans kan vi minska smittspridningen

Vi behöver alla hjälpas åt och ta ansvar för de åtgärder vi själva kan göra för att inte sprida smitta. På så sätt skyddar du både dig själv och andra.

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk, tills du är helt frisk och två dagar extra.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
  • Håll ordentligt avstånd till andra människor utanför hemmet. Rekommendationen är minst två meter. Genom att göra detta kan du i längden rädda liv.
  • Äldreboenden kan inte besökas som vanligt, men det kan ändå finnas möjlighet för dig att träffa en anhörig. Kontakta det boende du vill besöka för att ta reda på vad som gäller just där.
  • Du som anhörig bör undvika onödiga besök hemma hos äldre och andra sårbara personer, och du ska aldrig göra ett besök om du har förkylningssymtom.
  • Använd om möjligt färdmedel som innebär så lite närkontakt med andra människor som möjligt.
  • Träffa helst bara de personer du bor ihop med eller umgås ofta med.

Bromsa smittan - det här kan du som privatperson göra, Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kom ihåg – dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela aldrig osäker information. Hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns det tips på saker att tänka på när du bedömer information.

6 tips för källkritik på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad 2020-09-25