Rekommendationer och allmänna råd just nu

Just nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridning i Sverige. Dessutom gäller regionala råd för hela Örebro län. Här får du en översikt över vad det innebär just nu.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19 började gälla 14 december 2020 och gäller tills vidare. Smittskydd i Region Örebro Län har infört regionala rekommendationer som gäller från 1 april till och med 31 maj.

Regionala rekommendationer i Örebro län

Det här är de regionala rekommendationerna som gäller för Örebro län:

 1. Använd munskydd när du åker med kollektivtrafiken - oavsett tid.

 2. Använd munskydd om du måste vara på ställen inomhus där flera människor vistas. Det gäller till exempel i butiker, apotek och serviceställen.

 3. I vård- och omsorgsmiljö gäller särskilda rekommendationer kring munskyddsanvändning.
 4. För munskyddsanvändning på arbetsplatser och inom skola hänvisas till Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personligt ansvar

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till andra människor. Det är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Grundläggande försiktighetsåtgärder

För att undvika spridning av covid-19 bör du:

 1. Stanna hemma vid symtom på covid-19.
 2. Tvätta händerna ofta och noggrant eller använda handdesinfektion.
 3. Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Begränsa nya nära kontakter

Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Det kan exempelvis vara de du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.

Om du träffar andra personer än de i din mindre krets bör ni:

 1. Undvika att vara nära varandra.
 2. Undvik att vara i mindre utrymmen under en längre tid.
 3. Umgås utomhus.

Håll avstånd till andra och undvik miljöer med trängsel

Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus.

Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i butiker under längre tid än nödvändigt.

Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt

När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

När du är på arbetsplatsen bör du hålla avstånd till andra vid exempelvis möten, i fikarum och omklädningsrum.

Det här gäller om du ska resa

Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds, som till exempel att gå, att cykla eller åka bil.

Vid längre resor kan det innebära att du:

 1. Undvika att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 2. Säkerställa att du kan isolera dig på ditt resmål eller ta dig hem på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt om du utvecklar symtom på covid-19.

Munskydd i kollektivtrafiken för personer födda 2004 och tidigare

 • Om du reser med kollektivtrafik i Örebro län ska du använda munskydd oavsett vilken tid på dygnet du reser.
 • Om du reser med kollektivtrafik i andra län ska du kolla upp vad som gäller där. Nationellt rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken helgfria vardagar 7–9 och 16–18 använda munskydd när du reser med sådan kollektivtrafik där platsbiljett inte erbjuds.
 • Barn som är 12-år och yngre behöver inte använda munskydd.

Det här gäller om du ska utöva idrott eller fritidsaktiviteter

Idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan. Du bör dock bedriva sådana aktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.

Om du är född 2001 eller tidigare och ska träna idrott eller ägna dig åt andra fritidsaktiviteter på ett sådant sätt bör du:

 1. Hålla avstånd till varandra.
 2. Inte dela utrustning med varandra.
 3. När det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus.
 4. Undvika gemensamma omklädningsrum.
 5. Resa individuellt till och från aktiviteten.
 6. Utföra aktiviteten i mindre grupper.

Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.

Alla verksamheters ansvar

Alla verksamheter i Sverige ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

Alla verksamheter

Åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 kan till exempel vara att verksamheten gör följande:

 1. Sätter upp information till medlemmar, personal, kunder med mera.
 2. Markerar avstånd på golvet.
 3. Möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel.
 4. Erbjuder digitala alternativ.
 5. Erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuder handdesinfektion.
 6. Bestämmer ett maximalt antal personer som får vistas samtidigt i lokalen.
 7. Anpassar öppettiderna.

Det här gäller för arbetsplatser

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa dessa föreskrifter och allmänna råd. Sådana åtgärder kan till exempel vara följande:

 1. Uppmana medarbetare att arbeta hemifrån när det är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.
 2. Använda digitala alternativ eller skjuta upp tjänsteresor, konferenser och liknande arrangemang.
 3. Ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.
 4. Ge anställda möjlighet att regelbundet tvätta sina händer med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

Det här gäller för verksamheter som utbildar vuxna

Kommunal vuxenutbildning, lärosäten och andra som erbjuder utbildningar för vuxna bör följa de rekommendationer som gäller för arbetsplatser. De bör också erbjuda distansundervisning när det är möjligt och när verksamhetsansvarig bedömer att det är lämpligt utifrån elevernas behov.

Detta råd gäller inte för andra utbildningsformer än kommunal vuxenutbildning som omfattas av skollagen (2010:800).

Det här gäller för verksamheter inom kollektivtrafik och allmänna färdmedel

För att undvika spridning av covid-19 inom kollektivtrafiken och allmänna färdmedel bör verksamheterna som har hand om detta göra följande:

 1. Se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel.
 2. Begränsa antalet passagerare per fordon.
 3. Informera passagerare om hur de kan minska risken för smittspridning.

Det här gäller för föreningar och liknande verksamheter

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar och liknande former göra följande:

 1. Om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt.
 2. Undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.

Föreningar för idrott, kultur och fritid

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar som bedriver idrott, kultur och fritidsaktiviteter göra följande:

 1. när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus
 2. minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel
 3. avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig.

För barn födda 2002 eller senare gäller dock att enstaka matcher eller tävlingar får genomföras utomhus. Med enstaka match eller tävling avses följande:

1. för lagidrotter maximalt en match eller en endagstävling per lag och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande, och

2. för individuella idrotter maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande.

Här finns ett förtydligande om vad "enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda 2005 och senare" samt "när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus" innebärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Smittskyddsläkare kan föreslå att Folkhälsomyndigheten föreskriver om lokala allmänna råd för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19.

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Åtgärder i Lindesbergs kommun på grund av de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden innebär att du bör:

 • Begränsa nya nära kontakter
  Du bör begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar, exempelvis de du bor tillsammans med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll avstånd till andra och undvik miljöer i trängsel
  Du bör hålla avstånd till andra människor. Det är särskilt viktigt vid längre kontakter och när du är inomhus. Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där. Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i till exempel butiker under längre tid än nödvändigt.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
  När det är möjligt ska du komma överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån. Du bör också om möjligt anpassa dina arbetstider så att du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen
 • Res på ett sätt som minimerar risken för smitta
  Du bör resa på ett sätt som minimerar risken för smitta. Det kan innebära att du i första hand använder andra färdsätt än kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel som till exempel att gå, cykla eller åka bil.

De skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden gäller tills vidare.

Stanna hemma om du är sjuk men sök vård

Nödvändig närkontakt som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Publiktak på 8 personer

För allmänna sammankomster gäller ett publiktak på 8 personer. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som hålls på restauranger och andra serveringsställen undantas.

Så berörs verksamheter

Enligt föreskrifterna och allmänna råden omfattas också verksamheter som exempelvis butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser av beslutet om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.

Verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de skärpta nationella föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Detta kan exempelvis innebära att

 • verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt
 • öppettiderna anpassas
 • verksamheten erbjuder digitala alternativ.

Skolor omfattas inte

Skolor omfattas inte av de skärpta föreskrifterna och allmänna råden i nuläget. Skolor kan dock välja att göra justeringar för att minska smittspridningen, till exempel att elever börjar olika tider för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Så berörs arbetsplatser

Arbetsgivare i Lindesbergs kommun bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de skärpta föreskrifterna och allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att:

 • Uppmana personalen att arbeta hemifrån.
 • Erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån.
 • Skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Det är arbetsgivares viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de skärpta föreskrifterna och allmänna råden gäller.

Föreskrifterna och råden i sin helhet

Detta innebär de skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya skärpta nationella råd på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer under kommande helger och högtider

Skyldigheten att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning gäller även vid firande av högtider.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför kommande ledigheter och storhelgerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad