Lämna en synpunkt

Vi vill gärna veta vad du tycker. Här kan du lämna allmänna synpunkter som förbättrar våra verksamheter.

Om du upptäckt ett fel eller problem, till exempel på en gata, i en park eller i bostadsmiljön ska du göra en felanmälan Länk till annan webbplats..

Information om hantering av synpunkter

Lämna synpunkter till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har ett eget formulär för synpunkter.

Skicka synpunkter till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lämna synpunkter till kommunenJag vill ha återkoppling * (obligatorisk)
Jag vill ha återkoppling


Om ja, fyll i uppgifterna nedanInformation om behandling av personuppgifter

Respektive förvaltning behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera din synpunkt, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Lindesbergs kommuns behandling av personuppgifter

Hantering av synpunkter

Alla synpunkter registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får ett svar efter någon eller några dagar från ansvarig verksamhet eller handläggare.

Det du skickar kan bli allmän handling

Synpunkter registreras och blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Senast uppdaterad