Lämna synpunkter eller förbättringsidéer

Vi vill gärna veta vad du tycker. Här kan du lämna synpunkter och förbättringsidéer.

Om du upptäckt ett fel eller problem, till exempel på en gata, i en park eller i bostadsmiljön ska du göra en felanmälan Länk till annan webbplats..

Information om hantering av synpunkter

Lämna synpunkter eller förbättringsidéer till kommunen

Vad gäller ditt ärende?
Vad gäller ditt ärende?
Jag vill ha återkoppling * (obligatorisk)
Jag vill ha återkoppling


Om ja, fyll i uppgifterna nedanLämna synpunkter och förbättringsidéer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

Samhällsbyggnasförbundet Bergslagen har ett eget formulär för synpunkter och förbättringsidéer.

Skicka synpunkter eller förbättringsidéer till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om behandling av personuppgifter

Respektive förvaltning behandlar dina personuppgifter i syfte att administrera din synpunkt, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Mer information om Lindesbergs kommuns behandling av personuppgifter

Hantering av synpunkter

Alla synpunkter registreras och tas om hand av ansvarig verksamhet. Du som lämnar en synpunkt och anger ditt namn och kontaktuppgifter får ett svar efter någon eller några dagar från ansvarig verksamhet eller handläggare.

Det du skickar kan bli allmän handling

Bra att veta är att synpunkter som registreras blir allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Om någon begär att få se en allmän handling är vi som myndighet skyldig att efter sekretessprövning lämna ut den.

Senast uppdaterad