Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Den här sidan beskriver hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att Lindesbergs kommuns webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla besökare. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Enklast meddelar du oss genom kontaktformuläret nedan.

Lämna synpunkter eller förbättringsideér till oss

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter angående tillgänglighet på webben.

Myndigheten för digital förvaltning - anmäl bristande tillgänglighetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG 2.1)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

  • En del sidor i pdf-filer är inskannade, framförallt i handlingar för sammanträden, och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Detta saknar vi praktisk möjlighet att rätta till.
  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vissa landmärken/snabbvägar (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Problem vid användning med svårigheter att läsa eller förstå

  • Vissa länkar kan vara otydliga vart de leder.

Problem med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Vissa landmärken/snabbvägar saknas (underlättar för användare med skärmläsare att bläddra mellan sidans delar).

Vår ambition är att ha alla kända tillgänglighetsproblem åtgärdade senast 23 september 2020.

Hur vi testar webbplatsen

  • Vi gjorde intern testning av hela lindesberg.se med webbpubliceringsverktyget SiteVisions egen kvalitets- och tillgänglighetskontroll vid publicering.
  • Varje sida tillgänglighetstestas vid publicering med SiteVisions inbyggda tillgänglighetskontroll.
  • Vi kör tillgänglighetstest en gång i månaden på hela webbplatsen med hjälp av SiteVisions inbyggda tillgänglighetskontroll.

Lansering av webbplatsen

Webbplatsen publicerades 1 juni 2018.

Senast uppdaterad 2020-01-02