Sök

  1. Finska berättelser från Bergslagen

    till Sverige där arbetskraftsbristen var stor. Många av dessa kom till Bergslagens järnverk och verkstadsindustrier. Finska berättelser från Bergslagen

Senast uppdaterad