Suomenkielinen tukihenkilö

Kunnan hoivassa on ekstraresurssina tukihenkilö

Tämä projekti on yksi tapa hoivatilanteissa edesauttaa kohtaaminen henkilöstön ja kuntalaisen välillä. Projektihenkilön tulee

  • kartoittaa suomenkielisten palvelujen tarve omaishoidossa, asuntoloissa ja kotihoidossa Lindesbergin kunnassa.
  • suunnitella ja järjestää toimintaa kunnan vanhusten asuntoloissa, pääasiallisesti suomenkielisestä kulttuuria.
  • informoida ja luoda ymmärrystä omaisten, hoivansaajan ja henkilökunnan välillä kansallisista vähemmistöoikeuksista ja vähemmistökielistä.

HUOMIO: Suomenkielinen tukihenkilö ei korvaa tulkkia. Tulkkipalveluun tulee ottaa yhteyttä tarpeen esiintyessä.

Lisää tietoa tästä Pdf, 254.7 kB.

Kort på svenska: Information om att en finsktalande stödperson nu börjat inom omsorgen om äldre. Dennes huvudsakliga uppgift är att

  • kartlägga behovet av service på finska inom anhörigstöd, särskilda boenden och hemtjänsten i Lindesbergs kommun.
  • planera och genomföra aktiviteter på kommunens särskilda boenden med fokus på finsk kultur.
  • informera och skapa förståelse hos anhöriga, omsorgstagare och personal om Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Se länk till infobladet ovan.

Senast uppdaterad