Tiedoksi yli 65-vuotiaille

Tietoa Lindesbergin kunnalta

Kaikki Suomessa syntyneet yli 65-vuotiaat ovat tällä viikolla saaneet kunnalta tietoa oikeuksistaan. Lindesbergin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen, mikä tarkoittaa, että suomenkielisillä kuntalaisilla on erityisiä oikeuksia suomenkielisiin palveluihin.

Kunta haluaa tiedottaa, että jos toivot suomenkielisiä palveluita, esim. vanhustenhoivaa, on sinulla kansallisen vähemmistölain mukaan oikeus vaatia niitä kokonaan tai olennaisilta osin, kun anot kunnan palveluita.

Erityisen tärkeää on että kerrot avuntarpeenmäärittelijälle että haluat suomenkielisiä palveluita. Näin voi kunta paremmin suunnitella vanhustenhoivan suomenkieliset palvelut.

Senioritoimintaa tiedossa

Kunta tarjoaa myös toimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa nyt kun kunnan träff-punkt toiminta on lakkautettu. Syksyllä voi tavata muita msuomenkielisiä kuukauden ensimmäisenä ja viimeisenä keskiviikkona Kristiinakirkon tiloissa.

KALENTERISSA: Seuraava tapahtuma on luento 28/9 kl. 11.30 Jaana Suorsa "Ilo takaisin elämään". 5/10 inspiroi Pirkko Norberg kehon tarpeista, siis liikuntaa.

Kort på svenska: Lindesbergs kommun har skickat information till alla Finlandsfödda över 65-år. Kommunen har skyldighet att informera att ni/de har särskilda rättigheter enligt nationella minoritetslagstiftningen, till t.ex. äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, eftersom kommunen tillhör förvaltningsområdet för finska språket. Viss seniorverksamhet kommer att erbjudas via samarbete med föreningar.

Senast uppdaterad