Neuvonpidon muistiinpanot

4 lokakuuta 2022 pidettiin toinen vuoden neuvonpito

Vuoden viimeisessä neuvonpidossa keskusteltiin vanhustenhoivan tulevaisuudesta taas kerran. Projektin, suomenkielinen tukihenkilö esiteltiin ja kulttuurihallinto kertoi kansallista vähemmistötyöstään.

Muistiinpanot tästä. Pdf, 226.7 kB.

Kort på svenska: Årets andra samråd med sverigefinska minoriteten hölls 4 okt. Äldreomsorgen åter på tapeten, finsktalande stödperson presenterade sig och kulturförvaltningen berättade om sitt arbete med nationella minoriteter. Tvåspråkiga anteckningar i länken ovan.

Senast uppdaterad