Suomeksi - På finska

Näiltä sivuilta löydät tietoa Lindesbergin kunnan suomenkielisestä toiminnasta. På dessa sidor finner du information om Lindesbergs kommuns finska verksamhet.

Kuulumalla suomen kielen hallintoalueeseen, saa kunta tukirahaa valtiolta niihin lisäkustannuksiin, joita kunnalla on lain toteuttamisessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi informaatiota, kielen ja kulttuurin elvyttämistä, suomenkielisten palvelujen toteuttamista niissä osin kunnan palveluja, joissa siitä on kysyntää, sekä henkilökunnan kielen elvytystä ja muuta toimintaa joka ei kuulu kunnan tavanomaisiin velvollisuuksiin.

Osallistumalla Avoimeen neuvonpitoon, voit vaikuttaa vähemmistöasioissa. Jos haluat lukea neuvonpitojen muistiinpanot, voit tilata ne koordinoijalta.

Ajankohtaista/Aktuellt sivulta löydät aina ajankohtaista tietoa toiminnasta.

Kirjastoista löydät kansion jossa on yhteiskuntatietoa suomeksi.

Toimintaa

Tähän asti on ulospäinsuuntautuvassa toiminnassa ollut näkyvintä kulttuuriohjelmat, esimerkiksi kulttuuriviikko v. 49. Seniorien hyvinvoiti on tärkeä osa, sekä yhteiskuntatietous. Koordinoija auttaa ja tukee sekä kunnan sisäistä työtä kansallisen vähemmistölain lain noudattamisessa, esimerkiksi kouluttaa henkilökuntaa, sekä on päivittäin tavattavissa kuntalaisen tarpeille antaen neuvoa ja tukea monissa asioissa.

Kort på svenska

Dessa sidor har information huvudsakligen på finska för de finsktalande kommuninvånarna. Lindesberg får statsbidrag för de merkostnader kommunen har för att införa lagens rättigheter för de sverigefinska invånarna. Man kan också som sverigefinsk minoritet göra sig hörd genom att delta i Öppna samråd. Under Ajankohtaista/Aktuellt, hittas alltid aktuell information. Samhällsinformation på finska finns också i en pärm på biblioteken. I den utåtriktade verksamheten är kulturren mest synlig, t.ex. sverigefinska kulturveckan v. 49 samt seniorernas välmående och samhällsinformation. Samordnaren stödjer kommunens inre arbete i att följa nationella minoritetslagen genom att bl.a utbilda personal samt finns tillgänglig för den sverigefinska minoritetens frågeställningar.

Suomen kielen hallintoalueen koordinoija

Airie Tervaniemi

0581-811 30

airie.tervaniemi@lindesberg.se

Senast uppdaterad