Hakekaa oma lastenkirjanne!

Lasten laulukirja nyt ilmaiseksi kirjastosta.

Lindesbergin kirjastosta saa hakea ilmaisen kaksikielisen lasten laulukirjan.

På svenska: Hämta egen tvåspråkig sångbok på bilblioteket! Folkbiblioteken bjuder på boken för att främja nationella minoritetsspråk.

Senast uppdaterad 2019-04-18