Neuvonpito ja toimintaehdotuksia

29 lokakuuta pidettiin neuvonpitokokous suomalaisten kuntalaisten kanssa.

Kokouksessa esillä kunnan uusi johtomalli, tulkkipalvelu, ystäväpalvelu ja kulttuuriviikko sekä keskustelua neuvonpitomuodosta. Kehotettiin myös antamaan ehdotuksia kevään toimintaan. Muistiinpanot/AnteckningarnaPDF

Kort på svenska: Anteckningar från samrådet med den nationella minoriteten sverigefinnar.

Senast uppdaterad 2019-11-26