PUBLICERAD

UPPDATERAD

Avstängning av bro i Guldsmedhyttan

Beslut har tagits av gatuingenjör om att stänga av bron mellan Solvägen och Björkvägen för fordonstrafik.

Från och med fredag 2 december 2022 begränsas bron till gång- och cykeltrafik då brister upptäckts. Reparationer kommer att ske under 2023.

Kartbild över avstängd bro mellan Solvägen och Björkvägen i Guldsmedshyttan.

Kartbild över avstängd bro mellan Solvägen och Björkvägen i Guldsmedshyttan.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text