PUBLICERAD

UPPDATERAD

Vägavstängning i Lindesberg

På grund av arbete på ledningsnätet måste vi stänga en del av Skolgatan från korsningen Kristinavägen/Skolgatan till Skolgatan 9.

Vägen kommer stängas av måndag 14/8. Avstängningen beräknas pågå till och med v39. Kortare störningar i leverans av dricksvatten under byggtiden kan förekomma.
Vi beklagar de olägenheter som kan uppstå på grund av denna avstängning.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text