PUBLICERAD

UPPDATERAD

Vägavstängning i Lindesberg

Samhällsbyggnad Bergslagen kommer under hösten att gräva av vägen på Fotbollsgatan för byte av en brotrumma vid Torphyttebäcken som ligger mellan riksväg 50 och rondellen vid korsningen Fotbollsgatan -Stafettgatan.

Vi kommer därför att behöva stänga vägen helt för genomfart under arbetet. Detta betyder att vi måste leda om all trafik som normalt går in vid den mellersta infarten till Lindesbergs Industriområde till den norra infarten till Lindesberg. Vi räknar att påbörja arbetet från V-39 och ca 4 veckor framåt om vädret tillåter och vattenflödet i bäcken avtar. Hoppas på överseende för de problem som avstängningen innebär.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text