Avstängning av bro i Guldsmedhyttan

Beslut har tagits av gatuingenjör om att stänga av bron mellan Solvägen och Björkvägen för fordonstrafik.

Från och med idag, fredag 2/12 begränsas bron till gång- och cykeltrafik då brister upptäckts. Reparationer kommer att ske under 2023.

Avstängning av bro mellan Solvägen och Björkvägen i Guldsmedshyttan

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad