Torg och allmänna platser

Vill du sälja varor på torget? Vill du ha uteservering till din restaurang?

Torghandel

Vill du sälja något på torget kontaktar du kommunens näringslivsenhet.

Uteservering

För att använda allmän/offentlig plats till något annat än vad de är gjorda för, krävs normalt tillstånd av polismyndigheten. Allmän/offentlig plats innefattar gator, vägar, torg och andra platser som är allmänna i kommunens detaljplaner.

Du behöver till exempel tillstånd för uteserveringar, trottoarpratare, affischering, gatuförsäljning (ej torghandel), byggnadsställningar, evenemang etc.

Du ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten i Örebro, tillståndsenheten.

Innan polisen ger tillstånd ska kommunen yttra sig över ansökan. Polisen kan inte ge tillstånd till en ansökan om kommunen avstyrker den. Polisen kan däremot avstyrka ett ärende även om kommunen har gett sitt medgivande.

Senast uppdaterad