Trafikregler och säkerhet

Vilka regler gäller i trafiken och varför är det enkelriktat på vissa gator?

De flesta trafikreglerna finns i trafikförordningen (1998:1276) och dessa regler gäller alla trafikanter i Sverige. Vägmärken används bara undantagsvis för att visa på reglerna i trafikförorningen.

Lokala trafikföreskrifter

Det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller i Lindesberg. Det kan till exempel gälla parkeringsförbud inom ett område eller på en specifik gata. Det kan också gälla förbud att svänga eller köra i viss riktning, hastighetsbegränsning, tidsbegränsade villkor för parkering med mera.

Kommunen fattar beslut om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område, utanför tätbebyggt område fattar Länsstyrelsen beslutar. Alla trafikföreskrifter som gäller i Lindesberg finns i den för landet gemensamma databasen Svensk trafikföreskriftsamling.

Ska du framföra en transport som som är större (längre och bredare) än vad som är tillåtet för aktuell kommnal vägsträcka (anges i Svensk trafikföreskriftsamling) ska dispens sökas hos Lindesbergs kommun.

Synpunkter om trafik

Tycker du att folk kör för fort utanför ditt hus? Har du ett förslag om hur trafiksituationen i din kommun kan förbättras?

Då kan du skicka ett medborgarförslag till kommunen.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

0587-55 00 40

Telefontider

  • Vardagar 8-12 och 13-16.
  • Dag före helgdag 8-12.

Vid akuta störningar utanför öppettiderna ring 019-14 76 42.

servicecenter@sbbergslagen.se

Text

Senast uppdaterad