Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Lindesbergs kommun logotyp

Renhållning och snöröjning

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala körbanor, gång- och cykelvägar, torg och viss kommunal fastighetsmark.

Det är fastighetsägarens ansvar att sköta renhållning, snöröjning och halkbekämpning av gångbana i anslutning till fastighetsgränsen.

Snöröjning

Vi börjar snöröjningen på körbanor och gång- och cykelväger när snödjupet är 5 cm. Större gator och vägar i tätorterna har prioriterad röjning.

Sandning

Sandning utförs på gator och vägar då halkan bedöms vara trafikfarlig. Gång- och cykelvägar, gångbanor, torg och fastigheter sandas snarast innan risk för att halka kan uppstå.

Du har möjlighet att hämta max 2 hinkar sand vid kommunens tekniska förrådsanläggningar på respektive centralort.

Sandupptagning på gator och vägar

Sanduppptagning av gator och vägar påbörjas när tjälen har släppt. Centrala gång- och cykelvägar sopas i första skedet. Sopningen påbörjas normalt i månadsskiftet mars/april och brukar normalt vara färdigt under maj månad, men vädret styr.

Fastighetsägare ska sopa ut sandningssand från sin del av trottoaren och lägga i rännstenen om gatan inte redan är sopad.

Senast uppdaterad 2020-06-09