Lekplatser

I kommunen finns allmänna lekplatser och lekplatser som ligger i anslutning till förskolor och skolor.

Lekplatser är en social mötesplats för både barn och vuxna. Forskning visar att leken fungerar avstressande och verkar positivt på hälsan och det egna välbefinnandet skapar glädje. Leken är en viktig träning i social kompetens.

Samhällsbyggnad Bergslagen ansvarar för allmänna lekplatser i kommunen. Fastighetsägaren ansvarar för lekplatser som ligger i anslutning till förskolor och skolor.

Senast uppdaterad 2019-06-20