Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Gräva och schakta: Tillstånd

Alla som ska utföra någon form av schaktarbete som berör en gata, väg, gång- och cykelbana eller grönyta måste göra en anmälan om detta.

Anmälan

Använd blanketten "Ansökan om grävtillstånd". Blanketten ska finnas hos Samhällsbyggnad Bergslagen minst 10 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Färdiganmälan

Använd blanketten "Färdiganmälan - asfaltering, stensättning med mera".

Senast uppdaterad 2018-06-01