Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan beviljas till förare eller passagerare som har betydande svårigheter att förflytta sig inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast tillståndsinnehavaren. I Lindesberg kommun är parkeringstillståndet avgiftsfritt.

Tillståndet gäller inom hela EU på offentliga parkeringsplatser som förvaltas eller sköts av kommunen, i länder utanför EU ansvarar man själv för att ta reda på gällande föreskrifter och undantag från dem.

Senast uppdaterad 2018-06-01