Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan beviljas till förare eller passagerare som har betydande svårigheter att förflytta sig inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.

Parkeringstillståndet är personligt och gäller endast tillståndsinnehavaren. I Lindesberg kommun är parkeringstillståndet avgiftsfritt.

Tillståndet gäller inom hela EU på offentliga parkeringsplatser som förvaltas eller sköts av kommunen, i länder utanför EU ansvarar man själv för att ta reda på gällande föreskrifter och undantag från dem.

Senast uppdaterad 2018-06-01