Föreningsbidrag

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun.

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun

Kommunalt bidrag ges bara till idella föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att motta bidrag. Prioriterat är bidrag till ideella föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Följande bidragsformer finns i Lindesbergs kommun

  • Aktivitetsbidrag
  • Bidrag till kultur och fritidsarrangemang
  • Bidrag för social verksamhet
  • Driftsbidrag
  • Investeringsbidrag
  • Stöd till studieförbund

Vänligen ta del av de regler och villkor för föreningsbidrag som ni hittar i länken nedan.

Ansök om bidrag digitalt i Rbok

Du som söker bidrag ska göra det i vårt nya boknings- och bidragssystem Rbok. LOK-stöd ska sökas i ApN för aktiviteter genomförda hösten 2021 och ska sökas senast 25 februari 2022. Använder ni inte ett externt program för aktivitetsredovisningen så kan de uppgifterna registreras i Rbok.

Viktigt

Samtliga föreningar som ansöker om kommunalt bidrag från Lindesberg kommun är skyldiga att i samband med ansökan

  • lämna senaste verksamhetsberättelse (med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse) och årsmötesprotokoll
  • samt uppdaterat föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Fritidskonsulent jonas.andersson@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 66

Kultursekreterare sara.sporre@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 45

Senast uppdaterad