Föreningsbidrag

Syftet med Lindesbergs kommuns föreningsbidrag är att stödja ideella föreningar som bedriver verksamhet främst för barn och ungdomar i Lindesbergs kommun.

Föreningsbidrag i Lindesbergs kommun

Kommunalt bidrag ges bara till idella föreningar som uppfyller de allmänna villkoren för att motta bidrag. Prioriterat är bidrag till ideella föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet.

Följande bidragsformer finn i Lindesbergs kommun

 • Aktivitetsbidrag
 • Bidrag till kultur och fritidsarrangemang
 • Bidrag för social verksamhet
 • Driftsbidrag
 • Investeringsbidrag
 • Stöd till studieförbund

Vänligen ta del av de regler och villkor för föreningsbidrag som ni hittar i länken nedan.

Ansökning om bidrag sker enbart digitalt

Alla bidragsansökningar ska lämnas digitalt via tjänsten "aktivitetskort på nätet" (ApN). Kommunen tar inte emot pappersansökningar.

Finns inte er förening i ApN sedan tidigare, vänligen mejla fritidskontoret@lindesberg.se följande uppgifter:

 • Föreningens namn och e-post
 • Namn och fullständigt personnummer till den person som ska vara föreningsadministratör.
 • Telefon och e-post till föreningsadministratören.
 • Önskemål om användarnamn och lösenord (minst 6 tecken)

Viktigt

Samtliga föreningar som ansöker om kommunalt bidrag från Lindesberg kommun är skyldiga att i samband med ansökan

 • lämna senaste verksamhetsberättelse (med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse) och årsmötesprotokoll
 • samt uppdaterat föreningens kontaktuppgifter i kommunens föreningsregister.

Fritidskonsulent jonas.andersson@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 66

Kultursekreterare sara.sporre@lindesberg.se telefonnummer 0581-811 45

Senast uppdaterad