Barn- och ungdomskultur

Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Färgpalett med vattenfärger, dekorationsbild.

Skapande skola

Barn och unga ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Skapande Skola på kulturradet.se Länk till annan webbplats.

Medel från skapande skola

Skolans huvudman ansvarar för den årliga ansökan av medel från Skapande skola. Administrationen sköts av Tillväxtförvaltningens Kulturenhet. Lindesbergs kommun har sedan starten 2008 sökt och erhållit medel.

Skolteater

Arrangeras för samtliga från förskola till och med gymnasium. Målet är en föreställning för ett "stadium" per termin för samtliga skolor, inklusive friskolor.

Kulturskolan Garnalia

Kulturskolan Garnalia har ett kulturutbud för alla åldrar och erbjuder kurser samt anordnar framträdande, konserter, föreställningar och dansshower.

Kulturskolan Garnalia

Senast uppdaterad