Stöd, bidrag och stipendier

Du har möjlighet att söka eller nominera personer till flera olika stipendier och pris som kommunen delar ut.

Personer som håller i varsin stipendiecheck och blommor

Ansökningstid under pandemin

Med anledning av pandemin förlänger vi ansökningstiden för stipendier och pris 2021. Sök eller nominera mottagare av kommunens Byggnadspris samt Kulturstipendium och Föreningsledarstipendium senast 7 april.

Utdelning av stipendium och pris den 6 juni

Under pandemin kan utdelningen ske på annat sätt. Nationaldagsfirandet i Oscarsparken 6 juni varje år, delas två stipendium och ett pris ut. Det är kulturstipendiet, föreningledarstipendiumet och byggnadspriset.

Årets Byggnadspris

Utdelas till fastighetsägare eller byggherre i Lindesbergs kommun som omsorgsfullt restaurerar byggnader till sitt ursprungliga skick eller nybyggnation som genom god arkitektur samspelar med den befintliga miljön.
Prissumma: 10 000 kr

Årets Kulturstipendium

Utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. Prissumma: 10 000 kr

Årets Föreningsledarstipendium

Utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang.Prissumma: 10 000 kr

Så här söker/nominerar du

Vem som helst kan söka stipendierna eller nominera kandidater. Skicka ansökan eller förslag med motivering via mejl till kulturkontoret@lindesberg.se senast 7 april 2021. För mer information kontakta: Sara Sporre, 0581-81145

Resestipendium för ungdomar under 20 år

Lindesbergs kommuns resestipendium för ungdomar under 20 år utdelas som stöd till resor i första hand till kommunens vänorter, för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter. Syftet är att bidra till att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Resestipendiet kan utdelas dels till ungdom under 20 år, som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksam inom kommunen. Stipendiesumman på 10 000 kr kan delas mellan flera sökande.

Det är kommunstyrelsen som är stipendenämnd.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars det år ansökan avser.

Ung peng

Regionen stödjer projekt som gör kultur tillgänglig för barn och unga inom ramen för "Alla barns rätt till kultur". Genom Ung peng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan ungdomar som vill genomföra kulturarrangemang och kulturaktiviteter ges stöd och utvecklingsmöjligheter. Ung peng är ett samarbete mellan Region Örebro län och länets kommuner.

Senast uppdaterad