Stöd, bidrag och stipendier

Du har möjlighet att söka eller nominera personer till flera olika stipendier och pris som kommunen delar ut.

Personer som håller i varsin stipendiecheck och blommor

Ansökningstid

Sök eller nominera mottagare av kommunens Byggnadspris samt Kulturstipendium och Föreningsledarstipendium mellan 1 januari - 24 mars.

Utdelning av stipendium och pris den 6 juni

Under Nationaldagsfirandet i Oscarsparken, delas två stipendium och ett pris ut. Det är kulturstipendiet, föreningledarstipendiet och byggnadspriset.

2023 års pristagare och stipendiater

Kulturstipendiet - Albin Enström.
Föreningsledarstipendiet - Sofia Birging, Fanny Nelson, Anna Engström, Stråssa GF Lindesberg.
Byggnadspriset - John och Kerstin Wagner, Yxe Gamla skola.

Årets Byggnadspris

Lindesbergs kommuns byggnadspris delas ut som uppmuntran för insatser i bevarandet av historisk värdefull byggnadskultur i kommunen samt till de som förnyat kommunens moderna kulturarv genom uppförandet av ett modernt byggnadsverk.
Prissumma: 10 000 kr

Reglemente byggnadspris Pdf, 340.7 kB.

Årets Kulturstipendium

Utdelas till enskild person eller grupp som är i början av sitt konstnärskap inom områdena bild, musik, dans, teater, film, litteratur eller annan jämförlig konstnärlig uttrycksform. Stipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom det konstnärliga området. Prissumma: 10 000 kr

Reglemente kulturstipendium Pdf, 10.2 kB.

Årets Föreningsledarstipendium

Utdelas till personer som genom stort ideellt engagemang bidragit till att barn, ungdomar och vuxna, regelbundet utövar fritidsaktiviteter i kommunen. Stipendiet ska uppmuntra föreningsledare att fortsätta utvecklas genom fortbildning eller resa, och på så sätt få nya idéer och engagemang. Prissumma: 10 000 kr

Reglemente för föreningsledarstipendiet Pdf, 10.2 kB.

Så här söker/nominerar du

Vem som helst kan söka stipendierna eller nominera kandidater. Skicka ansökan eller förslag med motivering via mejl till kulturkontoret@lindesberg.se

För mer information

Sara Sporre

Kultursekreterare

0581-811 45

Resestipendium för ungdomar under 20 år

Lindesbergs kommuns resestipendium för ungdomar under 20 år utdelas som stöd till resor i första hand till kommunens vänorter, för utveckling av språkliga, kulturella och sociala kontakter. Syftet är att bidra till att förbättra förståelsen mellan folk och länder i Europa.

Resestipendiet kan utdelas dels till ungdom under 20 år, som är bosatt i Lindesbergs kommun, dels till grupp av ungdomar under 20 år, som är verksam inom kommunen. Stipendiesumman på 10 000 kr kan delas mellan flera sökande.

Det är kommunstyrelsen som är stipendenämnd.

Motiverat förslag till stipendiat eller ansökan om stipendium ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 1 mars det år ansökan avser.

Reglemente resestipendium för ungdomar Pdf, 11.7 kB.


Senast uppdaterad