Hitta på sidan

Allemansrätten

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.

Bild på en person som paddlar kanot i solnedgång.

Naturen betyder mycket för svenskarna. I Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Detta kallas allemansrätt och är en viktig del i den svenska kulturen.

Utnyttja allemansrätten!

Du använder dig av allemansrätten när du:

  • går en promenad i skogen
  • paddlar kajak
  • klättrar
  • klättrar eller sitter på en sten och tänker.

Den betyder också att vi måste vara försiktiga och inte störa andra människor eller djur. Vi får inte heller skada naturen eller något som andra äger.

Vi kan sammanfatta det med att inte störa, inte förstöra!

Allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten på många språk på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad