Badvattenprover och tillsyn på strandbad

Prover på vattenkvaliteten vid strandbaden tas under badsäsongen, som för Örebro Län är 21 juni till 15 augusti. Det är huvudmannen för badplatsen som ser till att proverna blir tagna.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen kontollerar resultatet på proverna och publicerar dem på Badplatsen. Där kan du gå in och titta hur vattenkvaliteten är vid de olika badplatserna.

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen har tillsyn över badplatserna. Det innebär att vi kan åka ut och inspektera badplatsen. Inspektionen görs för kontrollera hur den allmänna ordningen är, finns det soptunnor, omklädningsrum eller dass kontrolleras dessa.

Kontakt Samhällsbyggnad Bergslagen

Telefontider och telefonnummer

Akuta ärenden

Mejla

servicecenter@sb-bergslagen.se

Text

Senast uppdaterad