Ungdomars inflytande

Fyra år i rad har kommunen bjudit in kommunens ungdomar 15-25 år till en demokratidag på Lindesberg Arena.

I höst arrangeras den 23 oktober. Syftet med demokratidagen är att ta del av ungas synpunkter och öka deras kunskaper om hur de kan föra fram sina åsikter till beslutsfattare i kommunen. Men också att lyfta ungdomars demokratiska intresse.
– Gemensam värdegrund, hur det demokratiska arbetssättet ser ut, vad ungdomar förväntar sig av framtiden. Allt det här och lite till hoppas vi ska bli återkommande frågor som diskuteras på den här årligt återkommande mötesplatsen, menar Peter Björklund, folkhälsostrateg och projektledare.

Den första demokratidagen gick av stapeln 2016. Målgruppen för demokratidagen är unga 13-25 år som är boende eller studerande i kommunen, samt förtroendevalda och representanter från kommunens verksamheter. Under dagen träffar politiker och representanter för kommunens förvaltningar, unga i kommunen för diskussion om gemensamma frågeställningar.

Mer info och kontakt

Peter Björklund, folkhälsostrateg
073- 654 28 23

Senast uppdaterad