Arkiv och släktforskning

I Lindesberg finns två olika arkiv i kommunens regi

Lindesbergs kommunarkiv som förvarar allmänna handlingar från kommunens olika styrelser, nämnder och förvaltningar men även arkiv från de äldre kommuner som var verksamma inom det som idag är Lindesbergs kommun.

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv som förvarar arkivhandlingar från föreningar, företag, gårdar och personer som verkat inom det som idag är Lindesbergs kommun.

Senast uppdaterad 2018-06-01