Kulturevenemanget Vinterspår

Kommunens största kulturevenemang bjuder på nya möten mellan olika konst och hantverksuttryck.

Vinterspår

Vad är Vinterspår?

Vinterspår är ett kulturevenemang som startades 2008 på initiativ av Lindesbergs konstförening. Sedan dess har Vinterspår utvecklats till kommunens i särsklass största kulturevenemang, med över hundra deltagare och tusentals besökare varje år.

Syftet med Vinterspår är att erbjuda en mötesplats för det oväntade. En plats för reflektion och upplevelser - men också en plats för utbyten och samtal. Det är en experimentyta för nya möten mellan olika konst- och hantverksuttryck och nya arbetssätt.

Vi kommer genomföra Vinterspår 2022, vi kallar det Vinterspår 2.0 och datumet är flyttat till första helgen i mars. Du är välkommen att vara med.

Senast uppdaterad