Ledning och administration

Ann-Marie Naulén- Lundin
Enhetschef elevhälsoenheten/Verksamhetschef EMI

ann-marie.naulen-lundin@lindesberg.se

0581-810 38076-725 76 10

Elisabeth Klingberg
Verksamhetsutveckling
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar

elisabeth.klingberg@lindesberg.se

070-090 72 98

Magnus Arlemon
Psykolog med medicinskt ledningsansvar

magnus.arlemon@lindesberg.se

070-622 84 44

Helene Åhlund-Pervanic
Administrativ skolsköterska

helene.pervanic@lindesberg.se

0581-814 63, 076-725 76 86

Senast uppdaterad