Försäkringar

Lindesbergs kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Det innebär att alla barn och elever i förskola, familjedaghem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och vuxenutbildning är försäkrade.

Försäkringen gäller heltid, det vill säga även den tid barnet inte är i kommunens verksamhet. Om barnet förorsakar materiell skada gäller vårdnadshavarens hemförsäkring.

Kontakt vid skada

Anmäl olycksfall eller skada via Protectors webbplats, protector.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller via telefon 08-410 637 00.

På webben klickar du på Anmäl skada, sedan Person och därefter Kommunolycksfall.

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton.
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget ska framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs, ska försäkringsbolaget kontaktas för bekräftelse. Efter bekräftelse från försäkringsbolaget kan beställning av taxiresor göras.

Senast uppdaterad