Förskolor

Förskolan vänder sig till barn från ett års ålder till de börjar i förskoleklass. På förskolan läggs grunden för ditt barns lärande och utveckling.

I Lindesbergs kommun finns 17 förskolor för barn i åldrarna 1-6 år. Till grund för förskolans verksamhet ligger förskolans läroplan, Lpfö 18 och skollagen.

Vi följer barnens lärprocesser, utveckling och lärande kontinuerligt genom vårt systematiska kvalitetsarbete, för att anpassa och utveckla verksamheten utifrån aktuell barngrupp.

Alla pedagoger utbildas i ICDP, vägledande samspel, som är ett förhållningssätt som löper som en röd tråd genom hela verksamheten.

ICDP - vägledande samspel Länk till annan webbplats.

Förskolor i kommunen på länskartan Länk till annan webbplats.

Ansök om plats, ändra schema och inkomst eller säga upp plats i barnomsorg och fritidshem i Barnomsorgsportalen.

Barnomsorgsportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad