Bergknallen

Välkommen till förskolan Bergknallen!

Förskolan Bergknallen är en förskola med fyra avdelningar. Barnen är uppdelade i yngre och äldre grupper. Tre av avdelningarna Laven, Ljungen och Mossan ligger på Nybovägen 1 och den fjärde avdelningen Mosebacke på Källängsvägen 1.

Förskolan Bergknallen ligger i ett bostadsområde med närhet till naturen. Gården är stor och rymlig och består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek.

Mosebacke är en nybyggd förskola med en avdelning. Gården är stor och erbjuder olika möjligheter till lek och rörelse. Vi har nära till idrottsplatsen Smedvallen som erbjuder olika aktiviteter beroende på årstid.

Arbetssätt och inriktning

Utifrån vårt uppdrag och verksamhetsmål skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Leken är vårt viktigaste pedagogiska verktyg där vi bland annat lägger grunden till det livslånga lärandet. I leken stärker barnen sin sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet.

Vi vill erbjuda en inne- och utemiljö som lockar till utmaningar och utforskande. För att barnen på ett naturligt sätt får jobba med hela kroppen och öva dess motorik spenderar vi mycket tid i naturen. I naturen får barnen utifrån sin förmåga möjligheter att pröva förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster.

Eftersom vi har asylsökande familjer i Vedevåg har vi förmånen att ha barn från olika länder integrerade på förskoleavdelningarna. Detta medför att barnen får möjlighet att ta del av det mångkulturella samhället och öka sin sociala kompetens.

Kontakta förskolan Bergknallen

Avdelningarna Laven, Ljungen, Mossan: Nybovägen 1A, 711 72 Vedevåg
Avdelningen Mosebacke: Källängsvägen 1, 711 72 Vedevåg

Laven: 0581-890 09

Ljungen: 0581-890 11

Mossan: 0581-890 12

Mosebacke: 0581-890 13

Rektor

Elin Olsson

elin.olsson1@lindesberg.se

0581-890 08

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad