Grönsiskan

Välkommen till förskolan Grönsiskan!

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet enligt förskolans läroplan (Lpfö98/10)

Vi har delat in barnen i grupper utifrån ålder och minst en pedagog följer barnen från 1 till 5 års ålder. Vi tar tillvara på våra kompetenser på bästa sätt och samarbetar mellan alla avdelningar.

På Grönsiskan får barnen uppleva

 • lek
 • bamsegympa
 • skogen
 • matematik
 • naturvetenskap och teknik
 • språk
 • skapande
 • sång
 • rörelse
 • teater
 • lärplatta
 • ICDP (vägledande samspel)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 278.8 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022 Pdf, 712.5 kB.

Kontakta förskolan Grönsiskan

Björkhyttevägen 67 B och C, 711 33 Lindesberg

Prästkragen: 0581-814 79, 079-060 46 30

Blåklockan: 0581-814 87, 079-060 46 31

Smörblomman: 0581-814 35, 079-060 46 28

Vitsippan: 0581-815 76, 079-060 46 29

Rektor
Christina Karlkvist

christina.karlkvist@lindesberg.se

0581-833 54

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad