Grönsiskan

Välkommen till förskolan Grönsiskan!

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet enligt förskolans läroplan (Lpfö98/10)

Vi har delat in barnen i grupper utifrån ålder och minst en pedagog följer barnen från 1 till 5 års ålder. Vi tar tillvara på våra kompetenser på bästa sätt och samarbetar mellan alla avdelningar.

På Grönsiskan får barnen uppleva:

 • lek
 • bamsegympa
 • skogen
 • matematik
 • naturvetenskap och teknik
 • språk
 • skapande
 • sång
 • rörelse
 • teater
 • lärplatta
 • ICDP (vägledande samspel).

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 278.8 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022, PDF Pdf, 712.5 kB.

Kontakta förskolan Grönsiskan

Björkhyttevägen 67 B och C, 711 33 Lindesberg

Avdelningar

Prästkragen

0581-814 79

079-060 46 30

Blåklockan

0581-814 87

079-060 46 31

Smörblomman

0581-814 35

079-060 46 28

Vitsippan

0581-815 76

079-060 46 29

Rektor

Christina Karlkvist

christina.karlkvist@lindesberg.se

0581-833 54

Senast uppdaterad