Haga

Välkommen till förskolan Haga!

Enheten

Förskolan Haga är en förskola med endast en avdelning. Förskolan ligger mitt i bostadsområdet Hagaberg. Fördelar med en avdelning är att personalen får en tät kommunikation med föräldrar och ett bra samarbete. Haga är en mångkulturell förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Vi som arbetar här är förskollärare, barnskötare och lokalvårdare. Vi har utbildning i bland annat Bornholmsmodellen som ökar barnens språkliga medvetenhet genom lek, Lärande samspel (ICDP) som handlar om hur vi ska möta barnen för att öka omsorgskvaliten. Personalen har också erfarenhet och utbildning i flerspråkighet mm. Vår lunch kommer från Tallbacken, där maten tillagas från grunden.

Arbetssätt/Inriktning

Förskolan tillsammans med föräldrarna är det första steget i det livslånga lärandet!

Förskolan Haga kännetecknas av att här får barnen lära i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme. Genom att fånga upp barnens egna tankar och intressen uppmärksammas de på sin omvärld, detta synliggörs genom pedagogisk dokumentation. I leken utvecklar barnen sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära.

Vi har ett kompisarbete på förskolan, som handlar om att figurerna Kanin och Igelkott på olika sätt visar barnen hur man är en bra kompis. Att vara en bra kompis och ha respekt för sina medmänniskor är något vi lägger stor vikt vid och som är en grundläggande färdighet. Kompisarbetet finns med i vår verksamhet hela tiden och vi knyter ihop det med förskolans läroplan och barnens vardag.

Kontakta förskolan Haga

Björkhyttevägen 83B, 711 35 Lindesberg

0581-810 79

Rektor
Christina Karlkvist

christina.karlkvist@lindesberg.se

0581-833 54

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad