Haga

Välkommen till förskolan Haga!

Enheten

Förskolan Haga ligger mitt i bostadsområdet Hagaberg och är en förskola med enbart en avdelning.

Fördelarna med en liten förskola är bland mycket annat att personalen får en tät kommunikation med föräldrar och ett bra samarbete. Förskolan har också stor möjlighet att styra över sin egen vardag.

Haga är en mångkulturell förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Vi som arbetar här är förskollärare och barnskötare.

Vi har utbildning i bland annat Bornholmsmodellen som ökar barnens språkliga medvetenhet genom lek, Lärande samspel (ICDP) som handlar om hur vi ska möta barnen för att öka omsorgs kvalitén, Läslyftet från skolverket för en stimulerande läsmiljö. Personalen har också erfarenhet och utbildning i flerspråkighet mm.

Personalen i Lindesbergs kommun får kontinuerlig fortbildning för att främja arbetet för barnens utveckling.

Vår lunch kommer från Lindbackaskolan, där maten tillagas från grunden.

Arbetssätt/Inriktning

Förskolan tillsammans med föräldrarna är det första steget i det livslånga lärandet!

På förskolan Haga får barnen lära i ett för dem meningsfullt sammanhang där deras intressen, motivation och engagemang får utrymme. Genom att fånga upp barnens egna tankar och intressen - uppmärksammas de på sin omvärld, som pedagogerna väver ihop med förskolans styrdokument.

I leken utvecklar barnen sin nyfikenhet och lust samt förmåga att lära. Så pedagogerna lägger stor tyngd på leken, ger den mycket utrymme och ser alltid till att de finns med på barnens nivå.

Haga kännetecknas av att vi arbetar mycket med kompisarbete, vi samtalar, leker och har teatrar m.m. om hur man är en bra kompis. Att vara en bra kompis och ha respekt för sina medmänniskor är något det läggs stor vikt vid. Detta finns med i verksamheten hela tiden och personalen jobbar aktivt för att barn och vuxna på förskolan ska trivas och må bra på Haga.

För att kunna utvecklas och lära sig så bra som möjligt är det första steget att vara en trygg individ. På Haga kommer alltid barnen i första hand!

Kontakta förskolan Haga

Björkhyttevägen 83B, 711 35 Lindesberg

0581-810 79

Rektor
Christina Karlkvist

christina.karlkvist@lindesberg.se

0581-833 54

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad