Kungsfågeln

Välkommen till förskolan Kungsfågeln!

Kungsfågeln är en enavdelningsförskola med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan har öppet från klockan 6.00 på morgonen till 18.00 på kvällen.

Förskolan ligger på Brodalen som är ett fint naturområde med närhet till centrala Lindesberg. Gården liknar en vanlig trädgård med gungor, klätterställningar, sandlåda med mera. Vi har även tillgång till dalen som ligger precis bredvid där barnen leker både sommar och vinter. Där erbjuds bland annat klättring, naturupplevelser och pulkaåkning. Dalen består av kuperad terräng med möjlighet till rörelse och lek. Förskolans kök är ett mottagningskök, maten tillagas på en närliggande förskola.

Arbetssätt/Inriktning

Vi arbetar ofta tema- och projektinriktat där barnens intressen och idéer tas tillvara. I temat/projekten väver vi in läroplansmålen som ger barnen möjlighet att utvecklas.

Under våren och hösten besöker vi skogen i olika åldersanpassade grupper. Under vintern besöks Sandströms för att ge barnen möjlighet till gymnastik, även det i olika grupper. Varje vecka arbetar vi med före Bornholms-materialet i åldersanpassade grupper för maximal utveckling. Utifrån barnens egna önskemål erbjuds varje vecka en femårsaktivitet för de blivande skolbarnen.

Vägledande samspel finns med i det vardagliga arbete och är en naturlig del i pedagogernas förhållningssätt. Programmet Vägledande samspel/ICDP är ett hälsofrämjande och förebyggande program som utgår från att varje person har resurser som kan utvecklas. Syftet är att öka förmågan att förstå och respektera varandra genom utveckla lyhördhet och empati. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer. Kvaliteten i relationen är en förutsättning för barns växande och lärande.

Vi arbetar målmedvetet mot att barnen får med sig positiva erfarenheter och minnen från förskolan. Förskolan strävar mot att barnen genom lek får lust och nyfikenhet att lära. Vår förskola arbetar för att alla barn ska känna trygghet.

Kontakta förskolan Kungsfågeln

Vesslingegatan 21, 711 34 Lindesberg

0581-812 72

Rektor
Piia Dahlberg

piia.dahlberg@lindesberg.se

0581-814 50

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad