Lysmasken

Välkommen till förskolan Lysmasken!

På förskolan Lysmasken finns det tre avdelningar. Nyckelpigan lila och Nyckelpigan grön som är avdelningar för yngre barn och Grodan som är en avdelning för äldre barn.

Arbetssätt och inriktning

Vår vision

Förskolan Lysmasken skall sträva efter att barnen blir socialt samspelta och utvecklar en god självkänsla, förblir nyfikna, samt lägga grunden till ett livslångt lärande.

Vi anser att goda relationer är en förutsättning för god utveckling, därför värnar vi om att ha ett arbetssätt som skapar förutsättningarna för detta. All personal har genomgått grundutbildning inom ICDP, vägledande samspel.

I vår verksamhet anser vi att närmiljön är ett viktigt redskap i vårt arbete och är därför mycket ute i den närliggande naturen. Vi använder oss av de möjligheterna som utevistelserna skapar för att utveckla och stimulera barnen inom förskolans olika strävansmål.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 436 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2021-22, PDF Pdf, 670.9 kB.

Kontakta förskolan Lysmasken

Solviksvägen 1, 711 76 Storå

Avdelningar

Nyckelpigan lila: 0581-846 24

Nyckelpigan grön: 0581-846 54

Grodan: 0581-846 50

Rektor

Malin Agnesdotter

malin.agnesdotter@lindesberg.se

0581-846 10

Senast uppdaterad