Näsby

Välkommen till förskolan Näsby!

Näsby förskola är en nybyggd förskola vid korsningen Centralvägen och Kyrkvägen i Frövi. Det finns tre avdelningar på förskolan förnärvarande två yngregrupper samt en äldregrupp. Vår inne- och utemiljö är ändamålsenliga och inspirerande för barns utveckling och lärande.

Näsby har ett eget kök där varierande och näringsriktig mat lagas från grunden. Köket arbetar klimatsmart och serverar säsongsanpassad mat där målet är att 34% av maten skall vara ekologisk.

Arbetssätt/inriktning

Hos oss finns en medveten tanke kring barns utveckling och lärande. På varje förskola skrivs verksamhetsmål och avdelningsmål. Målen utgår ifrån förskolans läroplan, utvecklingssamtal samt utvärderingar ifrån barn, föräldrar och arbetslagen. Utvärderingarna kan ni läsa mer om i våra kvalitetsrapporter. Vi följer barnens utveckling och lärande kontinuerligt för att anpassa och utveckla vår verksamhet utifrån aktuell barngrupp.

Vi vill att barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje under sin vistelse hos oss. Vi har valt att arbeta med inskolning under 2 veckor för att barnen ska lära känna miljön, de andra barnen och personalen tillsammans med sina föräldrar.

Vi tar hänsyn till barnens olika förutsättningar, styrkor och erfarenheter vilket kräver ett planerat och medvetet förhållnings- och arbetssätt. Pedagogerna är utbildande och arbetar efter programmet ICDP. ICDP, Internantional Child Development Programme, är ett program som fokuserar på det positiva samspelet mellan vuxna och barn. Arbetet med ICDP är att i praktiken genomföra och förverkliga Barnkonventionen.

Arbetslagen på enheten har stort samarbete i den dagliga verksamheten. Barnen får på så sätt möjlighet att lära känna fler kompisar och vuxna. Vi använder oss av ett arbetssätt där personalen roterar mellan avdelningarna. Det leder till en stärkt trygghet hos barnen samt en ökad förståelse och sammanhållning mellan personal på enheten.

Kontakta förskolan Näsby

Centralvägen 67, 718 31 Frövi

Igelkotten: 0581-834 41

Ekorren: 0581-834 40

Haren: 0581-834 42

Rektor
Sandra Gränsnäs

sandra.gransnas@lindesberg.se

0581-833 49

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad