Stadsskogen

Välkommen till förskolan Stadsskogen!

Stadsskogens förskola består av fyra avdelningar

  • Månen och Solen med barn i åldrarna 1-3
  • Stjärnan och Kometen med barn i åldrarna 3-6.

Avdelningarna arbetar nära varandra och vi hjälps alltid åt när det behövs. Vi har ett tillagningskök som lagar våra måltider på plats. Vår utemiljö är fantastiskt bra och ger möjligheter till variation i leken och upptäckarglädje.

På Stadsskogen finns engagerad personal och en samsyn på uppdraget. Vi erbjuder barnen en varierad undervisning som utgår från läroplanen. Vi jobbar efter ett gemensamt förhållningssätt, ICDP, som all ordinarie personal utbildats i. ICDP är ett hälsofrämjande program med syftet att öka förståelse och respekt gentemot varandra, genom utveckla lyhördhet och empati.

Kontakta förskolan Stadsskogen

Daghemsvägen 4, 711 35 Lindesberg

Solen: 0581-812 77

Månen: 0581-812 74

Stjärnan: 0581-812 76

Kometen: 0581-812 75

Rektor
Piia Dahlberg

piia.dahlberg@lindesberg.se

0581-814 50

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad