Tallbacken

Välkommen till förskolan Tallbacken!

Vi har under året fått en helt ny utomhusmiljö och även inomhusmiljön är renoverad och planerad för att vara en stimulerande och lärande miljö.

Vi arbetar med barn från 1-5 år, vilket innebär att barnen går på samma avdelning under hela sin förskoletid. Det är 100 barn inskrivna och här arbetar förskollärare, barnskötare, kokerskor och lokalvårdare.

På Tallbacken har vi förmånen att ha ett eget kök där all mat tillagas från grunden. Vi arbetar för att främja en hälsosam livsstil med goda matvanor hos våra barn, därför försöker vi undvika att servera söta drycker, bullar, kakor, glass m.m.

Arbetssätt/Inriktning

Vår verksamhet utgår från förskolans läroplans fem delar som är

  1. Normer och värden
  2. Utveckling och lärande
  3. Barns inflytande
  4. Förskola och hem
  5. Samverkan med förskoleklass, skola, fritidshem

Vårt förhållningssätt utgår från allas lika värde.

Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till förskolan. Vi tycker att det är viktigt att vi har ett gott och nära samarbete med vårdnadshavarna.

Verksamhetens utgångspunkt är att vi i förskolan är det första steget i ett livslångt lärande. All inlärning sker genom lek. Pedagogernas uppgift är att utmana och stötta barnen i sitt lärande. Vi tycker det är viktigt med utevistelse och vi använder oss av närmiljön som finns runt förskolan.

Vi pedagogerna jobbar medvetet med barnens språkutveckling. Förutom språket så arbetar pedagogerna med matte/teknik, natur och miljö och i olika estetiska former.

Varje avdelning har valt ett mål i läroplanen som utgår utifrån barngruppens intresse och behov som de arbetar emot under terminen.

För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten så dokumenterar pedagogerna kontinuerligt arbetet i barngruppen och kan på så vis följa barnens utveckling och synliggöra deras lärande.

Kontakta förskolan Tallbacken

Enbärsvägen 2, 711 33 Lindesberg

Bullerbyn: 0581-812 91

Bråkmakargatan: 0581-812 81

Junibacken: 0581-812 92

Lönneberga: 0581-812 97

Saltkråkan: 0581-812 80

Rektor
Susanne Abols

susanne.abols@lindesberg.se

0581-815 12

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad