Omsorg på obekväm arbetstid

Välkommen till Nattviolen!

Nattviolen är Lindesberg kommuns barnomsorg på obekväm omsorgstid. Den finns idag på Tallbackens förskola i centrala Lindesberg och Skogsdungens förskola i Frövi. Nattviolen tar emot barn som är mellan 1-12 år gamla och som är folkbokförda i Lindesbergs kommun.

Omsorg erbjuds då båda vårdnadshavarna har sin huvudsakliga sysselsättning i form av arbete eller studier på kvällar, nätter eller helger. Extra jobb utöver den huvudsakliga sysselsättningen berättigar inte till omsorg på obekväm arbetstid. Det ska finnas ett kontinuerligt behov av omsorg.

De som har behov av omsorg efter kl. 18.00 erbjuds kvällsomsorg under förutsättning att behovet är minst två timmar. Ingen omsorg erbjuds om behov endast finns på morgonen före kl 06.00.

Beslut om din ansökan tas när intyg om arbete/studier lämnats in.

Nattviolen omfattas inte av kommunens platsgaranti inom 4 månader. Placeringar görs i mån av plats. Om platsen ej nyttjas på 2 månader sägs den upp.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen.

Verksamheten finns på 2 av kommunens förskolor

  • Tallbackens förskola i centrala Lindesberg erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.
  • Skogsdungens förskola i Frövi erbjuder kvälls-, natt- och helgomsorg.

Inskolning

Vid inskolning sker ett inskolningssamtal med barn, föräldrar och personal. Inskolningen planeras sedan utifrån barnets behov.

Schemaändringar

Vi behöver ha dina schemaändringar 3 dagar innan för omsorg på vardagskvällar. Om schemaändringen gäller helg behöver vi ha din schemaändring 5 dagar innan, senast måndag klockan 11.00.

Ansökan

Ansökan till Nattviolen görs via vår e-tjänst, länk finns under Relaterad information nedan.

Kontakta förskolan Nattviolen

Rektor

Pim Eriksson

pim.eriksson@lindesberg.se

0581-814 59

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad