Specialpedagoger förskola

Här hittar du informartion om och kontaktuppgifter till specialpedagoger inom Lindesbergs kommuns förskolor.

Specialpedagogerna i förskola arbetar främjande och förebyggande med att möjliggöra alla barns lärande och utveckling mot läroplanernas mål. Det sker i ett nära samarbete med rektor, lärare, arbetslag och vårdnadshavare, samt övrig personal i Förskolans hälsoteam.

Specialpedagogens uppdrag handlar om att se barnens behov och möta dem där de är i sin utveckling, genom att observera barnet i grupp, skriva handlingsplaner och handleda arbetslag.

Specialpedagoger

Sofia Ahlqvist
Näsby, Skogsdungen, Mariedal, Gläntan och Bergknallen

sofia.ahlqvist@lindesberg.se

0581-833 45, 076-725 26 80

Johanna Björkdahl
Grönsiskan, Haga, Björken, Tallbacken och Kyrkberget

johanna.bjorkdahl@lindesberg.se

0581-811 32, 076-723 44 16

Agneta Kleist
Kungsfågeln, Stadsskogen, Kristallen och Stöttestenen
Hagabacken, Lysmasken och Ramsberg

agneta.kleist@lindesberg.se

0581-812 59, 076-725 26 79

Senast uppdaterad