Grundskola

Välkommen till grundskolan och förskoleklassen i Lindesberg!

Vad är grundskola?

Förskoleklassen och grundskolan består av en + nio årskurser där varje läsår är uppdelat i två terminer, en hösttermin och en vårtermin. Från höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

I Sverige börjar de flesta barn i förskoleklass på höstterminen det år de fyller 6 år. Det är i vissa fall också möjligt att låta barnen börja det år de fyller 5 och vid särskilda skäl även vid 7 år.

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns särskolan som ett alternativ till grundskolan.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad