Fritids, fritidshem

Medan du som förälder arbetar eller studerar tar vi hand om ditt barn, både före och efter skoldagen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Lägre avgift för barnomsorg

Med anledning av Folkhälsomyndighetens restriktioner för att bromsa smittspridning av covid-19 i Örebro län kan du som vårdnadshavare få din barnomsorgsavgift sänkt.

Erbjudandet om att behålla friska barn hemma från förskola och fritids började gälla från och med 16 november och gäller tills vidare.

Ansökan om en lägre avgift för barnomsorg öppnar i början av december och kommer att kunna göras genom att logga in i e-tjänsterna.

Så här mycket lägre avgift kan du få:

  • 1 vecka hemma ger 25% lägre avgift för barnomsorgen
  • 2 veckor hemma ger 50% lägre avgift för barnomsorgen
  • 3 veckor hemma ger 75% lägre avgift för barnomsorgen
  • 1 månad hemma ger 100% lägre avgift för barnomsorgen

Om fritidshemmen

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Ansökan till och uppsägning av fritidshem

Använd e-tjänsten för att ansöka eller säga upp platsen. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på sidan. Du behöver inte logga in, klicka bara på Fritidshem och påbörja sen din ansökan.

För handläggningens skull vill vi att du gör anmälan senast fyra månader innan barnet ska börja.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan 06.00 och 18.00. När de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

50-kronors dagar

De barn som normalt inte har plats i fritidshem kan, i mån av plats, ha tillgång till fritidshem under skolans sportlov, påsklov och övriga lovdagar. Kostnaden är 50 kronor/dag.

Taxa för fritidshem (2021)

Barn

Taxa

1

2% av inkomsten, dock högst 1 007 kronor i månaden.

2

1% av inkomsten, dock högst 503 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 503 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.


Senast uppdaterad