Fritids, fritidshem

Medan du som förälder arbetar eller studerar tar vi hand om ditt barn, både före och efter skoldagen. Verksamheten vänder sig till barn i åldern 6 år till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.

Om fritidshemmen

Fritidshemmen är samordnade med förskoleklass och skolans tidiga år. Samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Verksamheten styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Ansökan till och uppsägning av fritidshem

Använd e-tjänsten för att ansöka eller säga upp platsen. Du hittar länk till e-tjänsten längst ner på sidan. Du behöver inte logga in, klicka bara på Fritidshem och påbörja sen din ansökan eller uppsägning.

För handläggningens skull vill vi att du gör anmälan senast fyra månader innan barnet ska börja.

Uppsägning ska alltid ske senast två månader innan barnet ska sluta.

Öppettider

Fritidshemmen har öppet utifrån ditt behov av omsorg mellan 06.00 och 18.00. När de inte är öppna finns Nattviolen för de barn som har behov av omsorg på obekväm arbetstid.

50-kronors dagar

De barn som normalt inte har plats i fritidshem kan, i mån av plats, ha tillgång till fritidshem under skolans sportlov, påsklov och övriga lovdagar. Kostnaden är 50 kronor/dag.

Taxa för fritidshem (2022)

Barn

Taxa

1

2% av inkomsten, dock högst 1 048 kronor i månaden.

2

1% av inkomsten, dock högst 524 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 524 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.


Taxa för fritidshem (2023)

Barn

Taxa

1

2% av inkomsten, dock högst 1 097 kronor i månaden.

2

1% av inkomsten, dock högst 548 kronor i månaden.

3

1% av inkomsten, dock högst 548 kronor i månaden.

4

Ingen avgift.


Senast uppdaterad