Grundskolor

I Lindesberg har vi mer än 2500 elever, från förskoleklass till skolår 9.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens grundskolor.

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad