Björkhagaskolan

Välkommen till Björkhagaskolan

Björkhagaskolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Det finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.

Skolan har cirka 500 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten har även fritidshem för alla åldrar. På skolan finns också Tuvan, en kommunövergripande verksamhet för elever med diagnos autism.

På Björkhagaskolan arbetar vi utifrån elevernas skolresultat. Dessa ligger till grund för att utveckla undervisningen. Med höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas tar vi ansvar för elevernas lärande.

Vi är stolta över vår goda anda, vår vi-känsla och att vi alla hjälps åt för att få eleverna att lyckas maximalt. Det, personalens professionella engagemang samt föräldrars stöd, bidrar till elevernas trygghet och lärande.

Björkhagaskolans prioriterade mål läsåret 2020-2021

Ökad måluppfyllelse i alla ämnen!

Alla elever ska utvecklas i sitt lärande och kunna se sin egen progression.
Vi lägger stor vikt vid att utveckla att läsa, skriva och räkna.

Ökat arbetsfokus!

Alla elever ska bli medvetna om sitt eget lärande och därigenom uppleva ett ökat fokus och engagemang i undervisningen.

Kontakta Björkhagaskolan

Björkhyttevägen 47, 711 33 Lindesberg

Telefonnummer årskurser

Telefonnummer fritidshem och fritidsgård

Rektor

Elionor Pettersson

elionor.pettersson@lindesberg.se

0581-81423, 072-201 14 23

Ansvarsområde årskurs 1, 3, 4, Bryggan och Tuvan.

Biträdande rektor

Ingela Hindemith

ingela.hindemith@lindesberg.se

0581-815 56, 073-600 32 65

Ansvarsområde årskurs 5, 6 och MOI.

Biträdande rektor

Maria Fredriksson

maria.fredriksson@lindesberg.se

0581-815 45, 076-052 04 56

Ansvarsområde årskurs F, 2 och fritidshem.

Kontaktinformation

Kommunens växel/reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad