Björkhagaskolan

Välkommen till Björkhagaskolan

Björkhagaskolan ligger centralt i ett bostadsområde med blandad bebyggelse. Det finns närhet både till stadens centrum och natursköna omgivningar.

Skolan har cirka 500 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. Verksamheten har även fritidshem för alla åldrar.

På Björkhagaskolan arbetar vi utifrån elevernas skolresultat. Dessa ligger till grund för att utveckla undervisningen. Med höga förväntningar på elevernas förmåga att lyckas tar vi ansvar för elevernas lärande.

Vi är stolta över vår goda anda, vår vi-känsla och att vi alla hjälps åt för att få eleverna att lyckas maximalt. Det, personalens professionella engagemang samt föräldrars stöd, bidrar till elevernas trygghet och lärande.

Björkhagaskolans prioriterade mål läsåret 2022-23

Trygghet

Eleverna använder ett språk som inte gör andra ledsna, både i och utanför klassrummet

Språkförmåga

Eleverna blir säkrare på att använda språket skriftligt och muntligt i alla ämnen

Kontakta Björkhagaskolan

Björkhyttevägen 47, 711 33 Lindesberg

Telefonnummer årskurser

Telefonnummer fritidshem

Rektor

Elionor Pettersson

elionor.pettersson@lindesberg.se

0581-81423, 072-201 14 23

Ansvarsområde Bryggan, elevhälsa och fritidshem.

Biträdande rektor

Ingela Hindemith

ingela.hindemith@lindesberg.se

0581-815 56, 073-600 32 65

Ansvarsområde årskurs F-3.

Biträdande rektor

Ida Mellstig

ida.mellstig@lindesberg.se

0581-815 45, 076-052 04 56

Ansvarsområde årskurs 4-6.

Kontaktinformation

Kommunens växel och reception

Stentäppsgatan 5, Lindesberg

0581-810 00

barn.utbildningsforvaltningen@lindesberg.se

Senast uppdaterad