Brotorpsskolan

Välkommen till Brotorpsskolan!

Brotorpsskolan är en dynamisk skola som uppmuntrar kreativitet, utveckling och lärande. För oss är det viktigt med en värdegrund som alla står upp för, som skapar trygghet och trivsel. Brotorpsandan ger glädje och gemenskap för både elever och personal.

Brotorpsskolan är belägen i centrala Lindesberg. Skolan är en F-6 skola med ungefär 460 elever. Skolan är treparallellig med sju arbetslag som alla har namn efter ädelstenar.

F-klass Månstenen

Åk 1 Ametisten

Åk 2 Smaragden

Åk 3 Solstenen

Åk 4 Bärnstenen

Åk 5 Safiren

Åk 6 Rubinen

Pärlan är vårt specialpedagogiska team med specialpedagoger, speciallärare och sva-lärare. På Månstenen, Solstenen, Ametisten och Smaragden har vi våra fritidshem.

Skolan leds av ett team bestående av en rektor och två biträdande rektorer. Vi har ett väl fungerade elevhälsoteam med kurator, specialpedagoger, skolpsykolog samt skolsköterskor.

Hos oss står ditt barns lärande och trygghet i centrum. Det innebär att vi arbetar aktivt med att skapa en trygg miljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas maximalt. Vi sätter lärande i fokus och utgår från en tydlig lärarledd undervisning. Vi arbetar för att upprätthålla god ordning, tydliga rutiner och god studiero i våra lärmiljöer.

På Brotorpsskolan är respekt, god attityd och ett gott språkbruk viktiga och grundläggande värden. För oss är det viktigt att alla elever och föräldrar känner sig både trygga och välkomna. Vi månar om vår Brotorpsanda där trygghet, gemenskap och goda relationer är viktigt för oss.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 228.7 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2021-22 Word, 854.9 kB.

Verksamhetsplan 2021-2022 Pdf, 320.3 kB.

Mål för Brotorpsskolan läsåret 2022-2023

  • Trygghet och trivsel - Alla elever ska känna sig trygga och trivas på Brotorpsskolan.
  • Maximal kunskapsutveckling för alla elever - Under läsåret ser vi en förbättrad måluppfyllelse och en god progression hos alla elever på Brotorpsskolan.

Kontakta Brotorpsskolan

Fotbollsgatan 1, 711 34 Lindesberg

Förskoleklass, Månstenen: 0581-814 74 (arbetsrum) 0581-814 43 (fritids)

Åk 1, Ametisten: 0581-814 48 (arbetsrum) 0581-814 52 (fritids)

Åk 2, Smaragden: 0581-814 49 (arbetsrum) 0581-814 47 (fritids)

Åk 3, Solstenen: 0581-814 67 (arbetsrum) 0581-814 60 (fritids)

Åk 4, Bärnstenen: 0581-814 51 (arbetsrum)

Åk 5, Safiren: 0581-814 46 (arbetsrum)

Åk 6, Rubinen: 0581-814 54 (arbetsrum)

Idrotten: 0581-814 57

Pärlan: 0581-811 72

Rektor

Yasmine Svartling

yasmine.svartling@lindesberg.se

0581-814 44

Biträdande rektor åk F-3

Kajsa Hellsing

kajsa.hellsing@lindesberg.se

0581-814 58

Biträdande rektor åk 4-6

Sofia Fredriksson

sofia.fredriksson@lindesberg.se

0581-812 78

Senast uppdaterad