Ekbackens skola

Välkommen till Ekbackens skola!

Ekbackens skola är en F-6 skola med drygt 200 elever, belägen i Fellingsbro, ca 3 mil utanför Örebro. På skolan jobbar ca 30 personer fördelade på 3 arbetslag. Skolan har också tillgång till specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog.

På Ekbackens skola arbetar personal, elever och föräldrar för att förverkliga skolans vision. Vi har alla olika roller med olika ansvar, men alla behövs för att driva och utveckla Ekbackens skola med hög kvalitet.

Tillsammans når vi framgång!

Skolans vision

Tillsammans för trygghet, arbetsfokus och maximal kunskapsutveckling!

Trygghet

Alla elever ska känna sig trygga på Ekbackens skola. Eleverna ska känna att de blir respekterade för den de är och känner delaktighet och tillhörighet i skolan. De ska också känna att de blir lyssnade på, av såväl vuxna som andra elever.

Alla föräldrar ska känna sig trygga med skolan samt känna sig som en del av skolans verksamhet.

Arbetsfokus

Arbetsfokus för oss på Ekbackens skola innebär att fokus riktas på rätt saker, det vill säga på undervisningen som pågår i klassrummet.

Lektionen är helig!

Maximal kunskapsutveckling

Eleverna utmanas att nå så långt det är möjligt. Vi tror på elevernas förmåga och vi är övertygade att alla kan lyckas!

Styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, PDF Pdf, 207.1 kB.

Kvalitetsrapport läsåret 2021-2022, PDF Pdf, 710.6 kB.

Kontakta Ekbackens skola

Sparstavägen, 732 71 Fellingsbro.

Arbetslag F-3

0581-833 60

Arbetslag 4-6

0581-833 58

Personalrum

0581-833 55

Raketen

0581-833 66

Storfritids

0581-833 59

T.f. rektor

Linda Alamartin

linda.alamartin@lindesberg.se

0581-833 57

Senast uppdaterad